בית ספר מנור כברי

חקר הגז האידיאלי והתקררות הגז בפרט

הבעיה שהניעה את החקר היתה כיצד, באמצעות עקרונות התרמודינמיקה, להוריד את הטמפרטורה בחלל רכב חונה בשמש כאשר מנוע הרכב כבוי. במהלך החקר, נמדדו בו זמנית הטמפרטורה בתוך הרכב וטמפרטורת הסביבה במהלך יממה ונחקר ההפרש בינהן שהגיע ל- 53 מעלות צלסיוס (במקסימום).

קשת בענן: שיטה למציאת מקדם שבירה של נוזל

הקשת בענן הינה תופעה הנוצרת כתוצאה משבירה, נפיצה והחזרה של קרני אור השמש. הקרניים הפוגשות  טיפות מים רבות, המפוזרות באוויר. כתוצאה ממפגש של קרני האור בטיפות מוצגת בשמים קשת צבעונית במגוון צבעים, המסודרים לפי אורך הגל שלהם, החל באדום בצד החיצוני (אורך הגל הארוך ביותר), דרך כתום, צהוב וירוק ועד לכחול והסגול בצד הפנימי (אורך גל הקצר ביותר).

חקר התפלגות הטמפרטורה בלהבה

בעבודה בדקנו מהי התפלגות הטמפרטורה בלהבה באמצעות שבירת קרן לייזר בתוכה. עשינו זאת בעזרת סדרת ניסויים שמטרתם הייתה לגלות את הקשר בין הטמפרטורה ומקדם השבירה של הלהבה לבין סטיית קרן לייזר העוברת דרכה. בניסוי המרכזי בעבודה העברנו קרן לייזר דרך להבה של גזייה בנקודות שונות לרוחבה של הלהבה, ומדדנו את סטיית קרן הלייזר.

העבודה כללה בניית מודל מתמטי למקדם השבירה של קרן לייזר בלהבה כתלות במרחק ממרכז הלהבה, סימולציה של המודל והשוואתו לניסוי.

פיצוץ אקוסטי של כוס

בעבודה ניסינו לענות על השאלה כיצד ניתן לפוצץ כוס באמצעות גלי קול (פיצוץ אקוסטי). במוקד התשובה לשאלה זו עומדת תופעת הרזוננס, או בעברית – התהודה. בעבודה כתבנו סימולציות שמדמות תהודה במיתר ובטבעת, ביצענו ניסויים למציאת קשר בין מתיחות המיתר למהירות התפשטות ההפרעה בו (כך יתאפשר לנו להסיק מסקנות לגבי אופן התפשטות הפרעה בכוס) ובחנו את התנהגותו של גוף בתדירויות הקרובות לתדירות התהודה ואת מידת דעיכת ההפרעה בהן. על סמך התוצאות יצרנו מודל לפיצוץ אקוסטי של כוס, ולבסוף ניסינו לפוצץ כוס.

שמיעה מרחבית בינאורלית

שמיעה בינאורלית – שמיעה בעזרת שתי האוזניים - מאפשרת מיקום של מקור קול במרחב. בעבודה זו חקרתי את פעולת המנגנון במוח האחראי על איתור מקור הקול ואת השפעתם של מאפיינים פיסיקליים של הקול המגיע אל האוזניים על יכולת זיהוי מקור הקול.

מעברי פאזה בקרומי סבון

קרומי סבון נוטים להסתדר בצורה כזאת שאנרגית פני השטח של הקרום מינימלית. קרומי סבון יכולים "לפתור" באופן פיזי בעיות מתמטיות הכרוכות במינימיזציה.

בפתרונות לבעיות מינימיזציה בהרבה מקרים נוצרות נקודות מינימום ומקסימום. מבחינה פיזיקלית נקודות אלה מתאימות למצבי שווי משקל. מעבר מנקודת שיווי משקל אחת לשניה נקרא מעבר פאזה.

 

דינמיקה של מערכות כוכבים

אנו רואים בשמים כוכבים ומערכות כוכבים והמבנה שלהם נשמר. מה גורם להם לא ליפול? מה גורם למבנה להישמר? מה גורם לתנועה שלהם ומה מונע מהם להתנגש? בעבודה נחקרה הדינמיקה הקיימת בין הכוכבים.

סיפון והתקדמות נוזלים בצינורות

העבודה עוסקת במערכת הסיפון ובהתקדמות נוזלים בצינורות. החלק הראשון בעבודה עוסק בתנועת נוזל אידיאלי (ללא צמיגות וללא בועות אוויר) במערכת הסיפון וביצירת מודל מתמטי לתנועת הנוזל בסיפון. חלקה השני של העבודה עוסק בחקירת תנועתו של נוזל ריאלי (צמיג) בסיפון. 

סנכרון בלהקות גחליליות

מבוא:  בטבע, להקות גדולות של גחליליות מצליחות לסנכרן את הבהוביהן לכדי קבוצה המהבהבת בקצב אחיד. סנכרון הגחליליות מיוחד בכך שהוא ספונטני וללא גחלילית "מנהיגה" המכתיבה את הקצב, ובכך שכל פרט אינו מודע לרב הלהקה אלא רק לשכניו הקרובים. תופעה זו, שבה אוסף של פרטים בעלי קשרים חלשים ומוגבלים במרחק מסוגלים לסנכרן את פעולותם על פני קבוצות גדולות ומרחקים גדולים, נחקרת במסגרת הפיסיקה של מערכות מורכבות.

עמודים

Subscribe to RSS - בית ספר מנור כברי