ט מצטיינים- אלקטרוליזה- الالكتروليزا

נושא העבודה: 
الالكتروليزا - אלקטרוליזה
01/02/2011
שם התלמיד: 
תמר- تمار, انغام -אנג'אם, سماهر-סמאהר, ערגה- عرغة

 نفحص هل تغيير جهد التيار يؤثر على التحليل الكهربائي؟   לבדוק כיצד שינוי המתח משפיע על תהליך האלקטרוליזה?

 تغيير تركيز الماده يؤثر على مجرى التحليل الكهربائي؟   האם שינוי ריכוז התמיסה משפיע על תהליך האלקטרוליזה?

كيف يمكن ايجاد ثابت فرداي للنحاس؟ כיצד ניתן למצוא את קבוע פאראדיי של הנחושת?

מצגות/קבצים מצורפים: 
מנחה/ים: 

גיל: