ט מצטיינים-גלים - الامواج

נושא העבודה: 
גלים - الامواج
01/02/2010
שם התלמיד: 
נאור לייזר- ناور ليزر, גיל ברוכי -جيل بروخي , لورا جمعة - לורה גומעה, فاطمة مزعل - פאטמה מזעל

התלמידים למדו על תכונות הגל, גל עומד, וגלים באמבט גלים

מצגות/קבצים מצורפים: 
מנחה/ים: 

גיל: