ט מצטיינים השפעת עוצמת האור על תהליך הדיות- تأثير شدة الضوء على عملية النتح

נושא העבודה: 
تأثير شدة الضوء على عملية النتح - השפעת עוצמת האור על תהליך הדיות
01/02/2010
שם התלמיד: 
דינא – دينا , שקד - شكد, רובא – ربى, אופיר - اوفير

עוצמת אור גדולה יותר - شدة ضوء عالية اكثر

יותר מים נכנסים לתאי הפיוניות וגורמים להן להיפתח    يدخل ماء اكثر للخلايا الحارسة ويؤدي الى فتحها

תהליך הדיות מהיר יותר (עד גבול מסוים) והצמח מאבד מים רבים  عملية النتح تزداد (الى حد معين) والنبات يفقد كمية ماء كبيرة

מצגות/קבצים מצורפים: 
מנחה/ים: 

גיל: