ט מצטיינים השפעת עוצמת האור על תהליך הפוטוסינטזה - تأثير شدة الضوء على وتيرة عملية التركيب الضوئي في النبات

נושא העבודה: 
تأثير شدة الضوء على وتيرة عملية التركيب الضوئي في النبات -השפעת עוצמת האור על תהליך הפוטוסינטזה
01/02/2010
שם התלמיד: 
حواء تيهاوي חווא תיהאווי , יובל שחף يوفال شاخف, יוליה קובלנקו يوليا كوفلنكو, أصالة بدران אסאלה בדראן

ما هو تأثير شدة الضوء على وتيرة عملية التركيب الضوئي ؟

قررنا فحص العملية عن طريق كمية الاكسجين المنطلق , لأنه في العملية ينطلق غاز الاكسجين.

ضوء اكثر               تركيب ضوئي اكثر             اوكسجين اكثر.

מהי השפעת האור על תהליך הפוטוסינתזה.

מכיוון שבתהליך משתחרר גז חמצן החלטנו לבדוק את התהליך עם מדידת כמות החמצן הנפלט.

יותר אור            יותר פוטוסינתזה             יותר חמצן

מצגות/קבצים מצורפים: 
מנחה/ים: 

גיל: