ט מצטיינים- השפעת ריכוז הסוכר על קצב התסיסה בשמרים-تأثير تركيز السكر على سرعة التخمر في الخميرة

נושא העבודה: 
تأثير تركيز السكر على سرعة التخمر في الخميرة-השפעת ריכוז הסוכר על קצב התסיסה בשמרים
01/02/2012
שם התלמיד: 
עפיף, אניס, עמית, גל عفيف, أنيس, عميت, جال

 ما هي العلاقة بين تركيز السكر  وبين وتيرة التخمر في الخميرة؟

מהו הקשר בין ריכוז הסוכר לבין קצב התסיסה בשמרים?

מצגות/קבצים מצורפים: 
מנחה/ים: 

גיל: