ט מצטיינים חקר עוצמת אור של נורה חשמלית ושמש- بحث قوة الضوء من مصباح ومن الشمس

נושא העבודה: 
بحث قوة الضوء من مصباح ومن الشمس- חקר עוצמת אור של נורה חשמלית ושמש
01/02/2011
שם התלמיד: 
עינת – עינב – לארה - חנאן عينات - عيناف - لارا - حنان

כיצד מושפעת עוצמת אור מהתרחקות ממקום האור?

(1كيف يؤثر البعد عن المصدر على شدة الضوء؟

كيف يمكننا قياس قوة اشعة الشمس؟

כיצד ניתן למדוד עוצמת אור של השמש?