ט מצטיינים- כדור פורח- المنطاد

נושא העבודה: 
المنطاد -כדור פורח
01/02/2012
שם התלמיד: 
اسلام – مريم שוהם ושי
  1. ככל שטמפרטורת האוויר בכדור הפורח גבוהה יותר כך כוח העילוי חזק יותר.  كلما كانت درجة حرارة الهواء في المنطاد عالية تكون قوة      الرفع أقوى .

2. הקשר בין כוח העילוי לצפיפות האוויר הוא קשר של פונקציה לינארית. العلاقة بين قوة الرفع لكثافة الهواء هي علاقة موصوفة بواسطة خط مستقيم .

מצגות/קבצים מצורפים: 
מנחה/ים: