ט מצטיינים מים אפורים - المياه العادمة

נושא העבודה: 
المياه العادمة - מים אפורים
01/02/2010
שם התלמיד: 
אנטוני- انطوني, מאי- مي, שחר- شاحر, ראגדה- رغده
•هل يمكننا أستعمال المياه العادمة التي تم معالجتها وتصفيتها في الزراعة?
 
•האם ניתן להשתמש במים אפורים שעברו טיפול וסינון לגידול חקלאי?

 

מצגות/קבצים מצורפים: 
מנחה/ים: 

גיל: