ט מצטיינים- מתח פנים - التوتر السطحي

נושא העבודה: 
التوتر السطحي- מתח פנים
01/02/2010
שם התלמיד: 
كورال حكم- רולא עווד, קורל חכם- رلى عوض, افيف اوحيون- הדיל קרש, אביב אוחיון- هديل قرش
1كيف يمكن استعمال الرفاص كجهاز لقياس القوة؟    כיצד ניתן להשתמש בקפיץ כמכשיר למדידת כוח ?

.2    كيف يمكن قياس التوتر السطحي لسوائل مختلفة؟  כיצד ניתן למדוד מתח פנים של נוזלים שונים ?

3.   ما هو تأثير (حبة المنتوس) على التوتر السطحي للكولا؟   מהי השפעת סוכריית מנטוס על מתח פנים בקולה ?

 

 

 

מצגות/קבצים מצורפים: 

גיל: