ט מצטיינים פרקטלים מתמטיים- فراكتاليم رياضية

נושא העבודה: 
فراكتاليم رياضية- פרקטלים מתמטיים
01/02/2011
שם התלמיד: 
תמר סנה,מאי בן עקון, חנין עווד,מדלין חמאד,حنين عوض, مدلين حماد, ماي بن عكون, تمر سنه

הפרקטל אותו חקרנו - الفراكتال الذي بحثناه  שרך ברנסלי – ورقة برنسلي

המטרה הראשונית הייתה לבנות פרקטל בעזרת 4 זוגות משוואות كان الهدف الأساسي من هذا الفراكتال هو بناء فراكتال من أربعة معادلات  

מצגות/קבצים מצורפים: 
מנחה/ים: 

גיל: