דינמיקה של מערכות כוכבים

03/03/2014
שם התלמיד: 
גל בן ארצי שחר

אנו רואים בשמים כוכבים ומערכות כוכבים והמבנה שלהם נשמר. מה גורם להם לא ליפול? מה גורם למבנה להישמר? מה גורם לתנועה שלהם ומה מונע מהם להתנגש? בעבודה נחקרה הדינמיקה הקיימת בין הכוכבים.

מטרות העבודה

ללמוד על השפעת כוח הכבידה בין כוכבים ומערכות הכוכבים

ללמוד על כוח הכבידה

ללמוד על יציבות של מערכות כוכבים

שאלת המחקר

עד כמה מערכת כוכבים שנשלטת על ידי כוח כבידה יכולה להיות יציבה כתלות במסת הכוכבים, מרחק הכוכבים ומספר הכוכבים?

על סמך התיאוריה נבנתה סימולציית מחשב למערכות שונות של כוכבים במטרה לבדוק את יציבותן.

מסלולם של שלושה כוכבים כאשר כוכב אחד מרוחק משני הכוכבים האחרים

מסקנות

עבור ניסויים בהם נערכה הדמיה של 2 כוכבים, הושג מסלול ששומר על תנועה מחזורית אליפטית, בהתאם לתיאוריה, כלומר התקבלה יציבות של 2 כוכבים ובסימולציה הודגמה תנועה מחזורית המעידה על שיווי משקל שמאפשר להסיק שהמערכת תישאר במצב זה.

עבור ניסויים בהם נערכה הדמיה של 3 כוכבים, לא נוצר מסלול השומר על תנועה מחזורית. כלומר לא התקבלה יציבות.  או שהכוכבים ברחו זה מזה, או שהכוכבים נשארו במרחק מסוים אך לא נעו במסלולים קבועים.

מתוצאות ההדמיה למערכת של 3 כוכבים המסקנה היא כי לא בטוח שכוחות הכבידה הידועים והגורמים האסטרונומים הידועים מספקים את ההסבר למערכת כוכבים יציבה לפרק זמן ממושך.

מנחה/ים: 

גיל: