התפתחות ההילה של כוכב שביט

01/01/2011

מבוא:  כוכב שביט הוא גוף שמיימי קטן המורכב בעיקר מקרח ואבק. השביט נע סביב השמש במסלול אליפטי קיצוני ובהתקרבו אליה, הוא יוצר "זנב" ארוך ובהיר שאורכו מגיע למיליוני ק"מ. מרחק השביט מהשמש יכול לנוע ממיליוני ק"מ עד למיליארדי ק"מ.

עקרונות פיזיקליים מרכזיים:

 • כוכבי שביט.
 • הארת השמש ורוח השמש.
 • אלבדו ושיטת אלן.
 • חוקי קפלר.
 • פונקציות PSF ו- FWHM.

שאלות המחקר:

 • באיזה מרחק מהשמש השביטים 21P/Giaacobini-zinner  ו- [  C/2011 A3 [Gibbsיפתחו הילה וזנב משמעותיים כתוצאה מנידוף המים?

מערך ומהלך המחקר:

 • הצילומים והמדידות במהלך המחקר נעשו הודות ל- ,Faulkes Telescope Project בעזרת שני טלסקופים הנמצאים בהוואי ובאוסטרליה בעלי קוטר מראה של 2 מטר.

 כפי שצילמה תלמידה במרכז אחר"ת,GIBBS חיבור של 6 תמונות של כוכב השביט

מטרות העבודה:
 • לחקור באיזה מרחק מהשמש כוכב שביט מתחיל לפתח את הילתו וזנבו.

מקורות עיקריים:

 • מידב, מ., ברוש, נ., נצר, ח. (2000). "היקום - יסודות האסטרופיזיקה". האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
 • Abell, G. O., Morrison, D., Wolff, S. C. (1991). Exploration of the UniverseSaunders College Publishing, Sixth Edition, Philadelphia.

 • Berry, R., Burnell, J. (2006). The handbook of astronomical image processing. Willmann-Bell, second edition, Richmond.

 • PRIALNIK, D. (2004). Physics of comets lecture notes for graduate course. Department of Geophysics and Planetary Sciences Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences Tel Aviv University, Tel Aviv.

 • מנחים מייעצים:

 • בועז רון-זוהר.
מנחה/ים: 

גיל: