חקר הזרועות בגלקסיות ספירליות

01/02/2012

מבוא: גלקסיות ספירליות (וביניהן גלקסיית שביל החלב) הן אחד משלושת הסוגים העיקריים של גלקסיות כפי שסיווג אותן אדווין האבל בשנת 1936. הזרועות הספירליות הן אזורים של כוכבים אשר יוצאים ממרכז הגלקסיה, מתעקלות ויוצרות מבנה ספירלי. עבודת מחקר זו עוסקת בגלקסיות הספירליות וביציבותן, וחוקרת את הנושא באופן מעמיק ביותר באמצעות הדמיית N-Body ייעודית אשר פיתוחה נכלל בעבודה.

עקרונות פיזיקליים מרכזיים:

 • גלקסיות ספירליות, סיווגן ומרכיביהן.
 • צבירי כוכבים וענני גזים.
 • עקום הסיבוב.
 • דילמת ההתלפפות ותיאורית גלי הצפיפות.
 • בעיית ה N-Body, קירובים ושיטות לפיתרונה והדמייתה.

שאלות המחקר:

 • האם החומר האפל אכן מייצב גלקסיה ספירלית?
 • איך מתנהלים הכוכבים בזרועות הספירליות, ומה קורה מחוץ להן?
 • האם ניתן לייצב גלקסיה ספירלית ללא שימוש בחומר אפל?
 • האם חור שחור נחוץ ליצירת הזרועות או ליציבותן?
 • האם תיקונים יחסותיים יביאו לשינויים משמעותיים?
 • מה יכול להביא להתפרקות של הזרועות בגלקסיה ספירלית?

מערך ומהלך המחקר:

המחקר בוצע ע"י פיתוח תוכנת מחשב, הדמיות רבות עם תנאי התחלה שונים ומגוונים, חקירת התוצאות, והסקת מסקנות מתאימות.

 

תמונה המתארת סימולצייה של שלושה גופים כחלק מהקדמה למחקר שביצע תלמיד במרכז אחר"ת.

מטרות העבודה:

 • חקירת ההיווצרות, ההתנהגות, וההתפוגגות של הזרועות בגלקסיה ספירלית באמצעות הדמיית N-Body.
 • היכרות עם שיטות מתמטיות מתקדמות.
 • למידה ופיתוח של תוכנות מחשב.

תמונה המתארת סימולצייה של גלקסיה ספירלית כחלק ממחקר שביצע תלמיד במרכז אחר"ת.

 

מנחה/ים: 

גיל: