חקר התפלגות הטמפרטורה בלהבה

15/06/2005
שם התלמיד: 
תומר יונה

בעבודה בדקנו מהי התפלגות הטמפרטורה בלהבה באמצעות שבירת קרן לייזר בתוכה. עשינו זאת בעזרת סדרת ניסויים שמטרתם הייתה לגלות את הקשר בין הטמפרטורה ומקדם השבירה של הלהבה לבין סטיית קרן לייזר העוברת דרכה. בניסוי המרכזי בעבודה העברנו קרן לייזר דרך להבה של גזייה בנקודות שונות לרוחבה של הלהבה, ומדדנו את סטיית קרן הלייזר.

העבודה כללה בניית מודל מתמטי למקדם השבירה של קרן לייזר בלהבה כתלות במרחק ממרכז הלהבה, סימולציה של המודל והשוואתו לניסוי.

           

ניסינו למצוא התאמה של הסימולציה כך שתהיה קרובה ביותר לתוצאות הניסוי. מצאנו התאמה ממעלה חמישית. קיים פער בין תוצאות הניסוי להדמיית הסימולציה (בגרף הסטייה כתלות במיקום בתחום ה- 4<x<8). אותו פער נובע מהטמפרטורה הקבועה באזור הקמירות  בפונקציה ממעלה חמישית, ולכן נמנע מאיתנו לצמצמו ע"י שינוי פרמטרים בסימולציה.

 

מנחה מייעץ:

משה רייך

גיל: