מהירות הקול

01/01/2010

מבוא:  מהירות הקול תלויה בגורמים שונים, כשאחד הבולטים בהם היא טמפרטורת התווך. הפרשי טמפרטורה קטנים יחסית, גורמים לשינויים משמעותיים במהירות הקול. לדוגמא: ב-13 מעלות צלזיוס המהירות היא כ-340 מטר לשניה, ובטמפרטורה של של 31 מעלות צלזיוס המהירות היא של כ-350 מטר לשניה. עבודה זו מנסה לחקור לעומק את הקשר שבין הטמפרטורה למהירות הקול.

עקרונות פיזיקליים מרכזיים:

  • גלים וגלי קול.
  • גז אידיאלי ומשוואת המצב עבורו.

שאלות המחקר:

  • מציאת דרך מדויקת ואמינה למדידת מהירות הקול.
  • מהי התלות של מהירות הקול בטמפרטורת הסביבה?

מערך ומהלך המחקר:

  • מרבית המחקר בוצע בעזרת מיקרופונים שחוברו למחשב על מנת לנתח את הנתונים. כמו גם במבחנות לצורך יצירת גלים עומדים בתנאי סביבה משתנים.

גרף המתאר את התלות שבין מהירות הקול לטמפרטורה בדרכי חישוב שונות,
כפי שביצעו זוג תלמידים במרכז אחר"ת.
מטרות העבודה:
  • הבנה מעמיקה של תחום הגלים בכלל וגלי הקול בפרט.
  • תכנון ובניה עצמאית של מערכי ניסוי.
  • פיתוח נוסחא שתתאר את התלות של מהירות הקול בטמפרטורה.

מנחים מייעצים:

  • אלון שפירו.
מנחה/ים:
מנחה/ים: 

גיל: