תורמים וידידים

אחר"ת מרכז הגליל נתמך על ידי

קרן טראמפ

קיבוץ סאסא

קיבוץ ברעם

קדימה מדע