עבודות תלמידים

09/06/2014 /
שם התלמיד:
קרפנקו לאוניד, עמר שחף, לונקוב ויקטור
המחקר עסק במציאת הריווח בין טורבינות בחוות רוח, שיגרום לתפוקה הגבוהה ביותר האפשרית. המחקר עסק במערכת דמה מוקטנת, אך עם מסקנות רחבות יותר שיכולות לעזור בהצבת טורבינות בחוות טורבינות אמיתית. 
08/06/2014 /
שם התלמיד:
שחר אהרן, כנרת עמית
המחקר עוסק בתנועת חלקיקים במקל גשם. ננסה לאפיין את תנועה זו ולנסח ביטוי מתמטי שיתאר אותה. נתאר את תנועת החלקיקים במסננת תלת ממדית (מקל הגשם) בעזרת הנוסחאות המאפיינות תנועת אלקטרונים בנגדים חשמליים.

גלי קול

30/01/2014 /
שם התלמיד:
אשר קנינו, ישי נשרי, אורי הילדסהימר

עוצמת השמע של מקורות קול רחוקים, משתנה בתנאי מזג אוויר שונים. במחקר זה רצינו להכיר את מנגנון ההשפעה של הטמפרטורה על עוצמת הקול, להבין את הפרמטרים השולטים, לבדוק האם ניתן למדוד תופעה זאת בשדה, והאם ניתן להמחיש תופעה זאת במודל מעבדתי בו ניתנים לשליטה הפרמטרים הנכונים. בנוסף נבדוק האם ניתן ליצור מודל ממוחשב שיוכל לנבא את תוצאות הניסויים, או לכל הפחות להתאים לנמדד.