אלון שפירו

תפקיד: 
מנחה ומרכז קבוצת עבודות גמר, מדריך בבית המדרש נקודת ארכימדס