לב לוין, ד"ר

תפקיד: 
חוקר בכיר במפעל פלסן סאסא. מנחה באחר"ת מרכז הגליל